Desentralisert virksomhet

Kunstbanken Hedmark Kunstsenters desentraliserte virksomhet omfatter blant annet vandreutstillinger som vises på ulike visningssteder i Hedmark, i samarbeid med kommuner, kunstforeninger og andre utstillingssteder.

Gjennom presentasjoner av enkeltkunstnere i fylkeshusets resepsjon (Parkgata 64) tar vi sikte på å løfte fram profesjonelle kunstnere fra Hedmark, mens presentasjoner i lokaler knyttet til Kunstbutikken viser profesjonelle kunstnere fra hele landet.

Offentlig kunst i Hedmark
21 av 22 kommuner i Hedmark har vedtatt retningslinjer for kunst i offentlige rom, og det er Kunstbanken som er rådgivende organ via sekretariatet RSU (Regionalt Samarbeidsutvalg for Utsmykking). Kunstbanken og RSU bistår kommunene og Hedmark fylkeskommune i saker og spørsmål på dette feltet. Arbeidsområdet ivaretas i Kunstbanken gjennom en stillingsandel på ca 40 %, og medarbeideren med dette ansvarsområdet er sekretær for RSU.