Pedagogisk tilbud

Kunstbanken ønsker å være en døråpner til den visuelle samtidskunsten som refleksjonsarena for barn og unge. Vi viser visuell samtidskunst utført av anerkjente og profesjonelle kunstnere fra Hamar, Hedmark, Norge, Europa og hele verden og tilbyr ulike møter mellom kunst og publikum i egne gallerier, utendørs og på ulike steder i Hedmark. Hvert år har vi besøk av mer enn 1 500 barn og unge i våre utstillinger, og dette publikumet er hovedmålgruppe for vårt pedagogiske formidlingsarbeid.

Samfunnet etterspør kreativitet og forståelse for kreative prosesser. Dagens skoleelever vil utgjøre morgendagens samfunnsborgere. Det å få en nøkkel til kunstoppleveleser kan gi større glede, nye refleksjoner, nye oppdagelser og nye erkjennelser i tillegg til økt interesse for å utvikle egne skapende krefter, uansett alder og livssituasjon. For skoleelever er dette en ressurs i skolearbeidet. Vi har erfaring med at lærere opplever dette arbeidet som nyttig, også for sitt eget videre arbeid med elevene, uavhengig av fagområde.