Performancefestival 20. og 21. oktober 2017

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter vil høsten 2017 arrangere senterets ellevte performancefestival.  I Norge er det etter hvert blitt en del kunstnere som arbeider i krysningen mellom lydkunst, musikk og performance. Kunstbanken er opptatt av å undersøke hvordan performancekunstnere med bakgrunn innen billedkunstfeltet bruker lyd og musikk i sine performancer.

Innhold
Rammen på festivalen er 12-14 kunstnere og kunstnergrupper, i tillegg til et fagseminar. Programmet vil foregå i Kunstbankens lokaler og ute i Hamar by. Fredag 20. oktober er viet skoleforestillinger. Lørdag 21. oktober er det åpen dag. Hovedtyngde av programmet vil foregå innendørs i Kunstbanken med noen performancer ute i byen. Kunstbanken ønsker at dette mangfoldige, overraskende og ofte utfordrende kunstuttrykket skal være tilgjengelig for folk flest. I år samarbeider vi med Turnéorganisasjonen og Hamar Kulturhus. Festivalprogrammet er under arbeid.

Formål med festivalen
Gjennom festivalen ønsker Kunstbanken å skape en arena for performancekunst i innlandet. Kunstbankens festivaler viser i hovedsak performancer som har et tverrkunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i den visuelle kunsten. Vi ønsker å formidle norsk og utenlandsk performancekunst på høyt kunstnerisk nivå til et variert publikum. Med festivalen vil vi bidra til en avmystifisering og en økt bevissthet om kunstuttrykket. Kjernen i performanceuttrykket er et nærværende møte mellom kunstner og betrakter, dette gjøres på utallige måter, ett fellestrekk er kunstnerne opptrer som seg selv.

Den ene dagen er viet formidling til skoleelever. Målet er å gi skoleelever kunnskap om og opplevelser av kunstuttrykket. I tillegg skal festivalen være et samlingspunkt for fagmiljøet i Norge, en møteplass og et samtaleforum for kunstnere, teoretikere, kritikere og formidlere.