Kunstbankens utstillingsprofil tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. Vi viser både norsk og internasjonal samtidskunst, og om lag halvparten av utstillingene representerer kunstnere med tilknytning til Hedmark. Vi viser i hovedsak nye arbeider på våre utstillinger. Retrospektive utstillinger etter nærmere avtale.

Kunstbanken disponerer mange ulike typer utstillingsrom. I første etasje har vi større, mer tradisjonelle hvite saler, mens rommene i underetasjen egner seg godt for installasjoner og utstillinger med arbeider i mindre format. Her finner du planløsninger og bilder av lokalene.

Vi ønsker en kort, men godt dokumentert søknad med prosjektbeskrivelse, CV og billedstoff (kataloger, foto, utklipp etc).Vi ber om at søknaden sendes som vedlegg til epost. Godkjente filtyper er doc, pdf og jpg. Bilder/film med filstørrelse over 2 MB bør sendes gjennom Dropbox eller andre fildelingstjenester, eller leveres på cd/dvd.

Frist for å søke utstillingsplass: 15. april og 15. oktober

Send søknaden til:

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Postboks 224, 2302 Hamar

eller: post@kunstbanken.no