Vi leier ut våre lokaler til møter og arrangementer for bedrifter og institusjoner. Utleie av utstillingssalene forutsetter at kunstnerne som stiller ut på det aktuelle tidspunktet er inneforstått med dette, og at det er vakt til stede fra Kunstbanken, også på kveldstid. Det siste er et krav fra Kunstbankens forsikringsselskap.

SE BILDER HER OG PLANTEGNINGER/MÅL HER

LEIEPRISER 2017:
Dagtid kl 09-16
Prosjektrom loft kr. 1 500,- – 2 000,- (etter størrelse på gruppen)
Formidlingsrom kjeller kr. 600,-

Kveldstid kl 16 – 23
Prosjektrom loft kr. 2 500,-
Formidlingsrom kjeller kr. 1 500,-
Store sal kr. 7 000,-

Utstyr:
Videoprojektor, ca 60 stoler
For ytterligere informasjon ta kontakt på telefon 62 54 22 60