Styreleder, politisk representant

Bjørn Jarle Røberg-Larsen er politisk representant (Ap) oppnevnt til Kunstbankens styre av Hedmark fylkeskommune i  2013, og han har vært Kunstbankens styreleder siden 2015. I fylkestinget har han vært vararepresentant fra 2007 og fast representant fra 2011. Han sitter i komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid. Han har tidligere ledet næringspolitisk utvalg i Hedmark Arbeiderparti, og jobber nå som fylkessekretær for Arbeiderpartiet i Hedmark.  I kommunestyret i Elverum er han i komiteen for vekst og utvikling. Røberg-Larsen er for øvrig daglig leder i Innlandet utvikling AS.

Personlig vara: Christian Haugen