Kunstfaglig medarbeider. Vikar 40 % stilling

Telefon:
976 88 548
E-post:
bodilbuchacz@gmail.com

Bodil Buchacz er kunsthåndverker med utdanning fra Bergen Kunsthåndverksskole og Kunstakademiet i Krakow. I tillegg til sitt kunstneriske virke arbeider hun også som kunstkonsulent, registrert i KOROs nettverk. Hun har hatt flere oppdrag som prosjektleder for utstillinger i Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) sin regi og er foreningens representant i RSU. Bodil Buchacz er vikar for Brit Botheim, og har ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til kunst i offentlige rom og RSU.