Kunstfaglig medarbeider. Seniorrådgiver. 100 % stilling

Telefon:
974 38 135 / 62 54 22 60
E-post:
brit.botheim@kunstbanken.no

Botheim var daglig leder for Hedmark Kunstnersenter fra 1985 og fram til etableiringen av Kunstbanken i 1996. Hun er kurator, prosjektleder, koordinator og produsent for utstillinger og andre prosjekter og arbeider med kunstprosjekter i offentlige rom, inkludert utvikling, styrking av området og informasjon om ordningen. De seneste årene har hun også arbeidet med et bokverk om den offentlige kunsten i Hedmark. Hun har bistått Zambia National Visual Arts Council i institusjonsutvikling, finansiert av NORAD og UD. Botheim har mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med hovedoppgave om ordningen for kunst i offentlige rom. I graden inngår kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, samt kunstteori og kunstpolitikk fra Universitetet i Maastricht. I tillegg har hun studier ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).