Styremedlem, ansattrepresentant

Inger Lise Libakken ble oppnevnt til Kunstbankens styre av de ansatte i 2015.
Personlig vara: Anja Granbakken